Starta / Pausa / Stoppa / Nollställ ditt lopp

Starta loppet 

 1. Gå till loppvyn - antingen via TILL START på loppets sida i appen, eller LOPP i bottenmenyn på appens startsida
 2. Dubbelkolla att loppinställningarna stämmer överens med dina önskemål
 3. Invänta bra GPS-signal
  (alla fyra GPS-staplar bör vara fyllda)
 4. Klicka STARTA
 5. Startskottet går och du kan nu köra ditt lopp.
  Förutsatt att du sett över de inställningar som kan krävas för att appen ska fungera optimalt kan du släcka/låsa skärmen på din telefon innan du stoppar undan den.


Pausa loppet

VIKTIGT
Arrangören kan välja bort möjligheten att pausa ett lopp. Loppet måste då utföras i sin helhet
Det är inte möjligt att pausa ett tidslopp - ett lopp där målet är att nå en specifik tid istället för distans.
Det är inte möjligt att pausa ett lopp som utförs på en förbestämd bana - där du ska följa en redan utsatt rutt på kartan.

 1. Under ett pågående lopp så klickar du på PAUSA LOPPET
 2. Loppet är nu pausat, och du kan om du vill gå ur loppvyn och/eller stänga appen
 3. När du är redo att fortsätta, så klickar du på ÅTERUPPTA och fortsätter din aktivitet


Gå i mål

Om du är klar med loppet för att du nått loppets måldistans.
Detta behöver du endast göra om du har valt manuell målgång på loppinställningarna innan du startade loppet

 1. Klicka MÅLGÅNG
 2. Bekräfta att du vill gå i mål


Avbryt loppet

Om du inte uppnått loppets måldistans ännu, men känner att det är dags att avbryta loppet.
Vill du däremot endast pausa ditt lopp följer du instruktionerna under rubriken "Pausa loppet".

 1. Klicka AVBRYT LOPPET
 2. Du får frågan om du vill
  a) Enbart avbryta loppet
  b) Avbryta OCH ta bort resultatet
  c) Gå tillbaka och fortsätta loppet

  Om du väljer alternativ B, kommer loppet att nollställas och du kan ge loppet ett nytt försök senare
  Om du väljer alternativ A, kan du fortfarande ge loppet ett nytt försök senare, men du måste själv nollställa loppet - läs mer om hur du gör detta under NOLLSTÄLL LOPPET
 3. Bekräfta ditt val


Nollställ loppet

Om du känner att du vill avbryta loppet eller kanske göra ett nytt försök.
Tänk på att det endast går att starta ett lopp under den tid som loppet är aktivt.

För att nollställa ett pågående lopp:

 1. Klicka på AVBRYT LOPPET
 2. Välj alternativet AVBRYT OCH TA BORT RESULTATET
 3. Bekräfta ditt val

För att nollställa ett lopp där du har ett resultat registrerat:

 1. Gå till loppets sida i appen
 2. Klicka DITT RESULTAT
 3. Välj alternativet TA BORT DITT RESULTAT
  Vänligen observera! Det går endast att starta ett lopp under den tidsperiod som loppet är aktivt. Om loppet är avslutat kan du endast registrera ett resultat manuellt.
  Mer om registrering av resultat hittar du här!

Psst.. Du behöver inte köra loppet direkt efter nollställningen

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss