Notiser och utskick

Hantera utskick som görs från oss:

 1. Gå till din profil i appen
 2. Klicka på menyikonen (de tre horisontella sträcken i skärmens övre högra hörn)
 3. Du bör nu se sektionerna Email samt Push
 4. Med hjälp av reglagen så kan du nu aktivera eller avaktivera de olika typerna av notiser/email

Hantera notiser och ljud under ditt lopp

DISTANSLOPP

  Innan du startar loppet
 1. Gå till loppvyn där du startar ditt lopp
 2. Klicka på kugghjulet till höger på raden där du ser loppnamnet
 3. Välj vilka notiser och ljud du vill ska vara aktiva under loppet
  (Röd innebär aktiverat, grå innebär inaktiverat)
  Under ett pågående lopp
 1. Pausa ditt lopp genom att klicka på "Pausa loppet"
  (I vissa lopp är pausfunktionen inaktiverad, se instruktionen för att ändra notisinställningar under ett pågående tidslopp här nedan)
 2. Klicka på kugghjulet till höger på raden där du ser loppnamnet
 3. Välj vilka notiser och ljud du vill ska vara aktiva under loppet
  (Röd innebär aktiverat, grå innebär inaktiverat)

TIDSLOPP

  Innan du startar loppet
 1. Gå till loppvyn där du startar ditt lopp
 2. Klicka på kugghjulet till höger på raden där du ser loppnamnet
 3. Välj vilka notiser och ljud du vill ska vara aktiva under loppet
  (Röd innebär aktiverat, grå innebär inaktiverat)
  Under ett pågående lopp
 1. Klicka på "Pausa loppet"
  Det är tyvärr inte möjligt att pausa ett tidslopp och du kommer få upp en informationsruta om detta när du klickar på knappen "Pausa loppet".
 2. Bekräfta att du tagit emot information i inforutan
 3. Klicka på kugghjulet till höger på raden där du ser loppnamnet
 4. Välj vilka notiser och ljud du vill ska vara aktiva under loppet
  (Röd innebär aktiverat, grå innebär inaktiverat)
 5. OBS - viktigt! Klicka på "Återuppta" innan du lägger ned telefonen igen
  Annars hoppar inte GPS-spårningen igång igen, men tiden kommer fortsätta ticka på

Hantera notiser från loppchatt:

Gå till loppet och väljer fliken HEJA längst till höger i den övre menyn. 

Klicka därefter på reglaget längst till höger
- rött betyder aktivt
- grått betyder avstängt
(Om du befinner dig i själva chatten, lämnar du först chatten genom att klicka på den röda pilen högst upp i chatten)

Du kan fortfarande gå in i chatten och läsa meddelanden om du vill, det är endast notiserna du stänger av via detta reglage.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss