Kan jag dela upp ett lopp?

Alla lopp går inte att pausa och dela upp. Arrangören kan välja bort möjligheten att pausa lopp och du måste då utföra loppet i sin helhet.

Om det är möjligt att pausa gör du detta genom att under ett pågående lopp klicka på knappen PAUSA LOPPET. När du vill fortsätta ditt lopp klicka du på knappen ÅTERUPPTA. Om det inte visas PAUSA LOPPET under ditt lopp, så är det inte möjligt att dela upp loppet.

Klocka, armband eller import av GPX-fil

Det är i dagsläget inte möjligt att ladda upp mer än en aktivitet/fil per resultat - även sammanfogade filer kommer nekas uppladdning.
Om du ska dela upp ditt lopp i mindre delar behöver du därför antingen använda RaceONE-appen under ditt lopp, alternativt registrera ditt resultat genom att i efterhand manuellt registrera tid och distans.

Hantera ditt resultat

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss